Beleid


DE DEKEN
Aan het hoofd van ons dekenaat staat deken Lieven Snyers. De deken is door de Bisschop voor 6 jaar benoemd, waarna een herbenoeming mogelijk is.
De deken is mee verantwoordelijk voor de uitbouw van het diocesaan beleid en is daartoe lid van de Bisschopsraad.
De deken zorgt ervoor dat het dekenaat zijn kerntaken goed opneemt.
Ambtshalve is de deken lid van de raad van bestuur van de dekenale vzw.

De deken biedt hulp aan de PE-coördinatoren en hun teams bij het vervullen van hun opdracht. Ook houdt de deken contact met de andere pastoraal benoemden.

SAMENVATTEND
Het dekenaat is een schakel in beleid en communicatie tussen bisdom en parochies.
De deken is de herder van de pastores in zijn dekenaat.

HET DEKENAAT KEMPEN OOST ANNO 2017
Het Dekenaat Kempen-Oost wil mee vorm geven aan het beleid van ons bisdom.

Tijdens het feestweekend van 'Kerk onder stroom, (4)50 jaar Bisdom Antwerpen' stelde Mgr. Johan Bonny de visietekst van en voor het bisdom Antwerpen voor.  De tekst is het resultaat van een breed overleg in heel het bisdom en bedoeld voor alle medewerkers en de gelovigen van onze diocesane kerkgemeenschap.  U kan dit beleidsdocument in bijlage raadplegen.

Dit beleidsdocument is vertaald naar een visietekst voor het Dekenaat Kempen Oost.   Ook deze tekst kan je in bijlage terugvinden.

BijlageGrootte
Bisdom Antwerpen - visietekst.pdf662.17 KB
Visietekst Dekenaat Kempen Oost.pdf423.77 KB