Inspirelli en Tabee


INSPIRELLI

Inspirelli is een plaatselijke pastorale werking die aan (en met) jongeren een eigentijds geloofsaanbod doet, met daarin alles wat nodig is om hen te laten groeien als christen en om hen alle kansen te geven christelijke gemeenschap te vormen.

Het aanbod omvat zowel eerste initiatie als oefenkansen als ook de mogelijkheid uiting te geven aan de eigen geloofsbeleving als christen.  Dit project is ingebed in een pastorale eenheid, maar heeft een breder uitstralingsgebied naar de omliggende pastorale eenheden.  We richten ons tot jongeren van voorbij de vormselleeftijd tot +/-30 jaar, met als zwaartepunt 16 tot 25-jarigen.  In Inspirelli is een halftijdse beroepskracht van Jongerenpastoraal IJD Antwerpen werkzaam die in samengedragen verantwoordelijkheid met een team van vrijwilligers vorm geeft aan het aanbod.

Je kan Inspirelli vinden in Antwerpen (op facebook via deze link), in Hoogstraten-Rijkevorsel,in Turnhout & Oud-Turnhout.

TABEE

Tabee is er omdat ... jonge mensen vragen hebben en op zoek zijn naar leven. Tabee wil daarom kansen geven aan jongeren om samen te zoeken naar en te praten over letters, zinnen, bladzijden die bijdragen tot ieders boek, tot het levens- en geloofsboek van elke jonge mens.

  • Tabee wil jonge mensen begeleiden in hun zoektocht naar zichzelf, jongeren helpen ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Op weg gaan met jongeren in hun vreugde en verdriet, opdat elke jonge mens -- op zijn tijd en zijn wijze -- kan uitgroeien tot vrij en blij mens.
  • Tabee wil jonge mensen op verhaal laten komen. Plaats maken voor jouw verhaal, jouw gevoelens en ervaringen, je dromen, vragen en twijfels. In gesprek zoeken we samen naar datgene wat we belangrijk vinden, wat ons gelukkig maak, welke levenswaarden kracht en uitzicht geven aan een eigen zinvol leven.
  • Tabee wil nieuwe ontmoetingskansen bieden, groeps- en gemeenschapsvorming mogelijk maken tussen jongeren onderling en tussen jongeren en volwassenen. In een sfeer van vertrouwen en authenticiteitwerken we aan gemeenschap die verbondenheid schept, die kracht geeft en mensen ten volle doet leven.

Onze inspiratie halen we uit vele verhalen. In de eerste plaats uit de verhalen van jongeren en onze medewerkers, maar ook uit het verhaal van Jezus en ander straf man- en vrouwvolk uit de bijbel, onze geschiedenis en onze huidige samenleving. Tabee wil mee kerk vormen, een kerk van onderuit, een zoekende groep mensen die jongeren wil beluisteren, een groep van waaruit vragen kunnen beantwoord worden, van waaruit engagement kan groeien gedragen door een zoekende spiritualiteit. Jongeren zullen samen met ons kleur en vorm geven aan de identiteit van onze werking. Als grensgangers gaan we op tocht met jongeren, een tocht naar geluk vol hoop, geloof en liefde!

Meer nieuws op www.tabee.be