WET BETREFFFENDE DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGERS


INFORMATIEPLICHT

Bij wet van 03 juli 2005, zoals later gewijzigd, legt de overheid een aantal regels op die de rechten van de vrijwilligers vastleggen. Dit betekent dat organisaties die beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten voldoen. Ook in onze parochies en afdelingen zijn vele vrijwilligers actief. Langs deze weg willen wij al deze vrijwilligers dan ook informeren over die zaken waarvan jij, volgens de wet, op de hoogte moet zijn.

Je kan de volledige tekst hierover hieronder downloaden.

BijlageGrootte
Info-vrijwilligers-wet-Dek-Kemp.pdf110.58 KB
Contactpersoon verzekeringen20140623.pdf157.06 KB
Mededeling aan vrijwilligers - Dek-Kemp vzw 03-10-2016.pdf208.35 KB